fbpx
22 °C Istanbul, TR
21 september 2020

Användarvillkor

Läs följande användarvillkor och juridiska meddelanden noggrant innan du använder denna webbplats.

Godkännande av villkor

Denna webbplats ("site") drivs av Güçlüyaşa.com ("GüçlüYaşa"). Güçlüyaşa.com, Güçlüyaşa, Ltd. Ltd. Şti. Är ett registrerat varumärke. Termen "vi", "oss", "oss" och vår "hänvisar till GüçlüYaşa på hela webbplatsen. GüçlüYaşa erbjuder denna webbplats till dig, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga på denna webbplats, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här. Güçlüyaşa, Ltd. Sti. och Güçlüyaşa.com visumerar inte någon produkt eller tjänst som annonseras på webbplatsen. Att använda webbplatsen innebär att du accepterar dessa användarvillkor. Om du INTE accepterar dessa användarvillkor, använd INTE denna webbplats.

Allmänna användarvillkor för användning av webbplatsen

1. Informationens noggrannhet och fullständighet

GüçlüYaşa ansvarar inte om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Innehållet som visas på Güçlüyaşa.com är endast för utbildningsändamål. Innehållet ska inte användas istället för professionell läkares råd, diagnos eller behandling. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän informationsändamål och bör inte betraktas som tillförlitligt eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att prioritera mer exakta, mer fullständiga eller mer uppdaterade informationskällor. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på webbplatsen när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på webbplatsen. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringarna på webbplatsen.

2. Din användning av webbplatsen

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, text, design, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt, kod och mjukvara) är GüçlüYaşas, dess licensgivare eller innehållsleverantörer exklusiva egendom och tillhör dem och Skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra tillämpliga lagar. Du får komma åt, kopiera, ladda ner och skriva ut materialet för din personliga, icke-kommersiella användning under förutsättning att du inte ändrar eller raderar något copyright, varumärke eller annat speciellt meddelande om det material som du kommer åt, kopierar, laddar ned eller skriver ut inom denna webbplats. All annan användning av innehållet på webbplatsen är uttryckligen förbjudet, inklusive, men inte begränsat till, modifiering, distribution, överföring, uppladdning, licensiering eller skapande av derivatverk med hjälp av ett material, information, innehåll, programvara, produkt eller tjänst som erhållits från webbplatsen. GüçlüYaşa eller dess licensgivare eller tjänsteleverantörer behåller fullt och fullständigt ägande av det material som tillhandahålls på webbplatsen, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, och tillhandahåller detta material till dig under en licens som GüçlüYaşa kan återkalla när som helst efter eget gottfinnande. GüçlüYaşa garanterar inte eller uttrycker att din användning av materialet på denna webbplats inte kränker rättigheterna för tredje parter som inte är anslutna till GüçlüYaşa. Som villkor för din användning av webbplatsen får du inte använda webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användarvillkor eller en lag som kan verkställas.

3. Material du erbjuder

Du erkänner att du är ansvarig för ett material som du kan skicka på webbplatsen, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt. (i) konfidentiella, privata, falska, falska, ärekränkande, fläckar, obscen, hotar, stör privatliv eller reklamrättigheter, kränker immateriella rättigheter, missbruk, olagliga eller på annat sätt besvärliga; (ii) utgöra eller främja brottslighet, kränka en parts rättigheter eller på annat sätt leda till ansvar eller bryta mot en lag, eller (iii) mjukvarusvirus, politisk kampanj, kedjebrev, massmeddelanden eller "skräppost" Du får inte ladda upp, publicera eller på annat sätt publicera innehåll som kan innehålla genren på denna webbplats. Du får inte använda en felaktig e-postadress eller annan identifierande information, imitera en person eller enhet eller på annat sätt vilseleda innehållet. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll till den här webbplatsen. Obegränsad, icke-exklusiv, royaltyfri, permanent, oåterkallelig för användning, reproduktion, modifiering, anpassning, publicering, översättning, användning, distribution och visning av detta material för derivatverk över hela världen, såvida du inte tillhandahåller material och om vi inte anger något annat. och du beviljar en fullständig underlicensierbar rätt. Du samtycker också till att GüçlüYaşa är fritt att använda de idéer, koncept och teknisk information som tillhandahålls till GüçlüYaşa av dig eller personer som handlar för dig. Om du föredrar GüçlüYaşa och dess dotterbolag ger du rätten att använda det namn du erbjuder i samband med detta material. All personlig information som tillhandahålls via denna webbplats är online Integritetspolicykommer att hanteras i enlighet med. Ersättning för alla fordringar som härrör från innehållet du tillhandahåller GüçlüYaşa och att du äger alla rättigheter till det innehåll du skickar in eller på annat sätt kontrollerar dem, att innehållet är korrekt, att användningen av innehållet du tillhandahåller inte strider mot någon bestämmelse i detta dokument och inte skadar en person eller enhet. du uttrycker och garanterar att du kommer att få.

4. Juridiska meddelanden

Risken är på din egen risk när du använder denna webbplats. Webbplatsen tillhandahålls på "som den är" -basis. GüçlüYaşa avvisar uttryckligen några uttryckliga eller underförstådda garantier för material som är relaterade till denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, garantin för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Om du laddar ner ett material från denna webbplats är diskretion och risk på egen risk. Genom att ladda ner detta material är du ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller data du kan förlora.

5. Ansvarsbegränsning

GÜÇLÜYAŞ TORTA, KONTRAKTER, VAR ELLER UNDER STÄRT ANSVAR ANNAN I SKAL INGEN HÄNDELSER OCH UNDER INTE RÄTTSLIGT ELLER UNDER RÄTTIGT TEORI FRÅN INFORMATIONEN ANVÄNDA UNDER DENNA WEBBPLATS, SKADOR FÖR LÖSTA VINSTER, GOODWILL, BUSINESS RISK STOPP SKAL INTE ANSVARAS FÖR indirekt, exklusiv, speciell, tillfällig eller exklusiv skada, inklusive och begränsa datorns fel eller fel. DU HAR SÄRSKILT ENIGT OCH ACCEPTERAR att både GÜÇLÜYAŞA OCH DETTA LEVERANTÖRER INTE SKAL ANSVARA FÖR INFLUSENTEN ELLER EN INTENSIV ÅTGÄRD AV EN ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN. DIN ENDA OCH RÄTTSLIGA RÄTTSLIGA VÄG TILL ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN FÖR NÅGON TILLSTÅND MED NÅGOT AV OVANFÖRANDE BEGÄRAN ELLER STÄRRARE. DEN RÄTTSLIGA SKÄLLEN FÖR RÄTTSLIG RÄTTSLAGET FÖR RÄTTSLIG ÅRSRÄTTEN ELLER RÄTTSLIG ÅRSRÄTTEN FÖR RÄTTSLIG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄTTSLIG ÅRSREDOVISNING INGEN ANSVAR FÖR VILLKOR DOM ELLER ANSVAR FÖR BEGRÄNSNING AV KONTINUERAD GARANTI, ELLER UTESKRIVNING ELLER ANSVAR FÖR FÖLJANDE SKADOR ELLER ANSVAR FÖR DEN RÄTTSLIGA ORDEN.

6. Skadestånd

Du samtycker till att förespråka, ersätta och inte hållas ansvarig för alla fordringar, skador, kostnader och utgifter som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, inklusive relaterade advokatavgifter.

7. Upphovsrätt

Såvida inget annat anges är grafiska bilder, bilder, innehåll, logotyper, slogans, knappar och texter på denna webbplats den exklusiva egenskapen till GüçlüYaşa och dess dotterbolag. Dessa föremål får inte kopieras, distribueras, visas, reproduceras och överföras i någon form, vare sig det är i elektronisk, mekanisk, fotokopia, inspelning eller någon annan form, utan förut skriftligt tillstånd från GüçlüYaşa, utom personligt bruk. © 2016 GÜÇLÜYAŞA. Alla rättigheter förbehållna.

8. Varumärken

Denna webbplats innehåller logotyper, varumärkesidentiteter och andra varumärken och servicemärken (kollektivt "varumärken") som ägs av eller licensieras till GüçlüYaşa och dess dotterbolag eller licensgivare eller innehållsleverantörer. Alla dessa märken tillhör respektive ägare. Ingenting under denna webbplats är en licens eller rätt att använda indirekt, genom att förbjuda modifiering av den tidigare gjorda deklarationen, eller på annat sätt, att använda ett märke som visas på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från GüçlüYaşa eller någon annan tredje part som kan vara ägare till ett märke som visas på webbplatsen. bör inte tolkas som att ge. GüçlüYaşa förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas webbplatsen och dess innehåll och till webbplatsen och dess innehåll. Denna webbplats och text, design, grafik, gränssnitt, slagord och kod, inklusive, men allt dess innehåll inklusive, men inte begränsat, och deras urval och arrangemang av Republiken Turkiet (TC), USA (USA) och andra länder enligt upphovsrättslagar det bevaras som en sammanställning.

9. Inget ansvar för tredje parts webbplatser

Som en bekvämlighet kan webbplatsen tillhandahålla hyperlänkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje parter och inte drivs av GüçlüYaşa. Men även om dessa tredje parter är anslutna till GüçlüYaşa, har GüçlüYaşa inte kontroll över dessa länkade webbplatser och alla dessa webbplatser har separat sekretess- och datainsamlingspraxis och juridisk policy oberoende av GüçlüYaşa. GüçlüYaşa ansvarar inte för innehållet på de länkade webbplatserna och ger ingen idé om innehållet eller noggrannheten i materialet på dessa webbplatser. Ditt besök på dessa tredjepartssajter är på din egen risk.

10. Försiktigt språk när det gäller framåtriktade uttryck

Denna webbplats kan innehålla uttalanden, förutsägelser eller förutsägelser som utgör "framåtblickande uttalanden" enligt definitionen i turkiska lagar. Sådana framåtriktade uttalanden är naturligtvis spekulativa och baseras på aktuell information, operativa planer och prognoser om framtida händelser och trender. Som sådan är de föremål för många risker och osäkerheter. Faktiska resultat och prestanda kan skilja sig avsevärt från GüçlüYaşas tidigare erfarenhet och våra nuvarande förväntningar eller prognoser. GüçlüYaşa åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera eller granska framåtblickande uttalanden offentligt.

11. Domstolsmakt

güçlüyaş att fortsätta denna webbplats från sitt kontor i provinsen Istanbul, Turkiet och är verksamt. Dessa användarvillkor omfattas av Turkiets lagar och de tolkade omfattningen. Genom att använda denna webbplats accepterar du domstolens och verkställighetskontorens rättsliga makt i Istanbul för en transaktion som härrör från dessa användarvillkor. Om vissa av dessa användarvillkor anses vara olagliga, ogiltiga eller inte verkställbara, kommer den delen att anses vara separerbar och tolkad i enlighet med tillämplig lag. Detta villkor påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för någon av de återstående bestämmelserna. Misslyckandet av GüçlüYaşa att agera i samband med din eller andras brott mot dessa användarvillkor utgör inte ett undantag och kommer inte att begränsa GüçlüYaşas bakåtriktade och framåtriktade rättigheter beträffande denna överträdelse eller eventuella efterföljande kränkningar.

sv_SESvenska
tr_TRTürkçe en_USEnglish de_DEDeutsch fr_FRFrançais nl_NLNederlands it_ITItaliano es_ESEspañol pt_PTPortuguês ru_RUРусский da_DKDansk fiSuomi nn_NONorsk nynorsk sv_SESvenska